• Contacte
Juliol 9, 2019

European Innovation Scoreboard 2019

Comissió Europea

L’European Innovation Scoreboard (EIS), publicat per la Comissió Europea el 2019, proporciona una avaluació comparativa del rendiment de la investigació i la innovació dels Estats membres de la Unió Europea (UE) i de països tercers seleccionats, així com dels punts forts i punts febles relatius als seus sistemes d’investigació i innovació.

Aquest informe ajuda els països a valorar les àrees en què necessiten concentrar els seus esforços per augmentar el seu rendiment en innovació. Enguany, l’EIS revela que el rendiment innovador de la UE continua augmentant a un ritme constant. Es preveu una millora per a un futur proper, però els progressos són desiguals dins de la UE.