• Contacte
Juny 1, 2014

La formació professional i l’ocupació a Catalunya. Una ullada als indicadors des d’una perspectiva comparada

Fundació Jaume Bofill

La formació profesional i l’ocupació a Catalunya pretén aportar una nova mirada sobre la formació professional i la seva relació amb el mercat laboral de Catalunya. A partir d’una revisió comparada dels principals indicadors i documents estratègics sobre la matèria, la publicació de la Fundació Jaume Bofill presenta una diagnosi sobre la situació actual i els reptes de futur de la formació professional al nostre país.