• Contacte
Gener 1, 2013

Models and Methods of University Technology Transfer

Samantha R. Bradley, Christopher S. Hayter i Albert N. Link

La publicació Models and Methods of University Technology Transfer cobreix l’increment de la transferència de tecnologia universitària des de la dècada de 1980, així com els avantatges econòmics i acadèmics que es deriven de la comercialització de tecnologies descobertes des de la universitat. Actualment, la majoria de literatura sobre transferència de tecnologia universitària es centra en institucions que faciliten la comercialització i en models que simplifiquen el procés de transferència de tecnologia suposant que el flux de coneixement és lineal. Aquest informe revisa la literatura existent sobre transferència de tecnologia universitària en termes del procés dins del model lineal tradicional. Després d’abordar les limitacions del model tradicional, es presenten conceptualitzacions alternatives de transferència de tecnologia per tal d’il·lustrar amb més precisió la pràctica de la transferència de tecnologia universitària.