• Contacte
Juliol 8, 2019

Regional Innovation Scoreboard 2019

Comissió Europea

La novena edició del Regional Innovation Scoreboard (RIS), publicat per la Comissió Europea el 2019, ofereix una avaluació comparativa del rendiment dels sistemes d’innovació a 238 regions de 23 estats membres de la UE, Noruega, Sèrbia i Suïssa. A més, Xipre, Estònia, Letònia, Luxemburg i Malta s’inclouen a nivell nacional, ja que en aquests països els nivells NUTS 1 i NUTS 2 (nomenclatura de les unitats territorials estadístiques) són idèntics al territori del conjunt del país.

El RIS complementa l’European Innovation Scoreboard (EIS), que avalua el rendiment dels sistemes nacionals d’innovació. Mentre l’EIS proporciona un marc de referència anual del rendiment d’innovació dels Estats membres, així com d’altres països europeus i veïns regionals, els marcs de referència regionals d’innovació són menys freqüents i menys detallats a causa d’una falta general de dades d’innovació a nivell regional. El RIS aborda, doncs, aquest buit facilitant dades estadístiques sobre el rendiment de la innovació de les regions.