• Contacte
Juliol 6, 2019

Report of the Secretary-General on SDG Progress 2019. Special Edition

Nacions Unides

La publicació Report of the Secretary-General on SDG Progress 2019. Special Edition és un document oficial destinat principalment a informar el Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible (HLPF) quant als avenços cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Més enllà de l’anàlisi habitual del progrés basat en dades, l’edició especial aborda la resposta global a l’Agenda 2030 i les llacunes i els reptes que s’ha trobat durant el primer cicle de la seva implementació. També descriu els esforços necessaris per accelerar l’acció dels ODS. Destaca accions transversals per avançar en tots els objectius i ajudar els que s’estan quedant enrere. L’informe va ser elaborat pel Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides , en col·laboració amb el grup de treball del sistema de l’ONU sobre el HLPF, copresidit pel Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides i el Programa de Nacions Unides per al desenvolupament.