• Contacte
Juliol 1, 2019

The Global Innovation Index (GII) 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation

Cornell University, INSEAD i World Intellectual Property Organization (WIPO)

The Global Innovation Index (GII) té com a objectiu captar les facetes multidimensionals de la innovació i proporcionar les eines que poden ajudar en polítiques de confiança per promoure el creixement de la producció a llarg termini, la productivitat millorada i l’increment de l’ocupació. El GII ajuda a crear un entorn on s’avaluen contínuament els factors d’innovació. Proporciona una eina clau i una rica base de dades de mètriques detallades per a les economies que el 2019 n’engloba 129.

La 12a edició del GII ha estat publicada per la Cornell University, l’INSEAD i la World Intellectual Property Organization (WIPO), agència especialitzada de les Nacions Unides. El nucli de l’informe consisteix en un rànquing de les capacitats i resultats d’innovació de les economies mundials.

Durant els darrers anys, el GII s’ha establert com un referent líder en matèria d’innovació. Comprendre amb més detall els aspectes humans de la innovació és fonamental per al disseny de polítiques que ajudin a promoure el desenvolupament econòmic i entorns propis a la innovació més rics a nivell local. Reconeixent el paper clau de la innovació com a motor del creixement econòmic i de la prosperitat, i la necessitat d’una visió àmplia horitzontal de la innovació aplicable a les economies desenvolupades i emergents, el GII inclou indicadors que van més enllà de les mesures tradicionals d’innovació com el nivell de recerca i desenvolupament.