• Contacte
Juny 30, 2016

Universities and RIS3: the case of Catalonia and the RIS3CAT Communities

Elisabetta Marinelli (JRC-IPTS), Susana Elena-Pérez (JRC-IPTS) i Josep Alias (ACUP)

L’informe Universities and RIS3: the case of Catalonia and the RIS3CAT Communities, fruit de la col·laboració entre el Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea, l’Institut for Prospective Technological Studies (IPTS) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) contribueix al debat sobre el rol de les Institucions d’Educació Superior a RIS3, tot explorant el cas de Catalunya.

En primer terme, el document avalua el paper de les universitats en el disseny i la implementació global de RIS3 (Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent)  i EDP (Procés de descobriment emprenedor) a Catalunya i, a continuació, aprofundeix en un dels seus instruments clau: les Comunitats RIS3CAT. Aquest últim proporciona una plataforma perquè els agents de la triple hèlix interactuïn i es posin d’acord en un conjunt de projectes col·laboratius que es poden finançar parcialment amb recursos públics.

Basat en entrevistes a gerents universitaris d’alt nivell i recerca documental, l’estudi posa de manifest la manera en què les Institucions d’Educació Superior evolucionen i s’adapten a les noves polítiques i identifica els avantatges i els reptes que presenten les Comunitats RIS3CAT.