• Contacte

30 Març 2020 – 1 Abril 2020

2019. Fomentant aliances per a l’Agenda 2030 a Catalunya

El 25 de setembre de 2015 els caps d’Estat i de Govern dels 193 països de Nacions Unides, reunits a Nova York, van adoptar una nova agenda de desenvolupament sostenible que establia disset objectius globals (ODS), i un conjunt de metes relacionades, amb la missió d’eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tots en l’horitzó dels propers 15 anys.

Quatre anys després, els líders mundials s’han tornat a aplegar en el marc del Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible (Cimera dels ODS), celebrat sota els auspicis de l’Assemblea General de Nacions Unides, i paral·lelament a la Cimera per l’Acció Climàtica, per tal de dur a terme una comprensiva revisió del progrés del primer cicle d’implementació de l’Agenda 2030 i identificar plans per accelerar-ne la consecució. Els resultats dels informes, constaten que, malgrat l’avenç en diversos àmbits, per a alguns dels ODS aquest ha estat massa lent o, fins i tot, en regressió.

En consonància amb el darrer dels objectius, l’ODS17, que subratlla la necessitat d’establir aliances inclusives entre els actors, construïdes sobre principis i valors, una visió compartida i metes comunes, a nivell global, regional, nacional i local, l’Agenda 2030 requereix la implicació i el compromís de tothom (governs, sector privat, universitats, societat civil i ciutadania) per fer efectiva una profunda transformació social, econòmica i ambiental.

Són múltiples els esforços que, a Catalunya, els diversos agents han realitzat des de l’adopció de l’Agenda 2030 a fi de desplegar-la plenament. Convençuts de la importància de coordinar tot aquest seguit d’esforços, així com els recursos associats, les VI Jornades Catalunya Futura, titulades Fomentant aliances per a l’Agenda 2030 a Catalunya, estan dedicades a teixir aliances i a estimular noves col·laboracions multi-actor que ens permetin avançar de forma coresponsable i més eficient vers l’assoliment dels ODS.

Amb la voluntat de maximitzar l’impacte de les accions respectives a l’hora de donar resposta als desafiaments globals i del país, les Jornades finalitzaran amb l’aprovació d’una declaració formal que marcarà el full de ruta comú dels membres de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) per treballar junts durant els propers anys vers un model de desenvolupament sostenible.

09:30
31 Març

Arribada dels assistents al Monestir de Poblet i cafè de benvinguda

10:15
31 Març

Benvinguda a càrrec del Pare Abat de Poblet

10:30
31 Març

Obertura de les VI Jornades Catalunya Futura a càrrec de representants de les institucions promotores de la Plataforma CTI

 • Maria José Figueras, presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i president de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC)
 • Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball Nacional i vicepresident de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
 • Josep González, president de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 • Àngel Pes, president de la Red Española del Pacto Mundial i director de l’Observatori dels ODS i les empreses espanyoles de la Fundació “la Caixa”
11:00
31 Març

Presentació de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) i introducció a les VI Jornades Catalunya Futura

 • Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
 • Anna Terrón, directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
11:15
31 Març

Pausa-refrigeri

11:45
31 Març

Perspectives dels joves activistes davant del canvi climàtic

 • Lucas Barrero, estudiant de la Universitat de Girona (UdG)
 • Lola Ache, estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
12:00
31 Març

1a Sessió de treball: L’educació de professionals i ciutadans responsables

Presentació inicial: Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i presidenta del grup de Cooperació de la Crue Universidades Españolas

La universitat és avui responsable, en gran mesura, de dotar els professionals i els ciutadans del demà de coneixements, habilitats transversals i competències clau que els permetin generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient avançant, així, des de les empreses, les administracions públiques i les organitzacions de la societat civil, vers la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 • Quins són els valors i les competències que les universitats haurien de fomentar entre els estudiants per tal d’educar veritables agents de canvi i de progrés?
 • Com els diferents actors poden col·laborar més estretament per desenvolupar programes curriculars i altres activitats educatives i d’aprenentatge complementàries alineats amb l’Agenda 2030?
 • Pot el talent forjar-se només a les aules o requereix d’una experiència professional pràctica ja sigui en la realitat de l’empresa, de l’administració pública o de les organitzacions no governamentals? Quin profit podem treure de la transformació digital en aquest sentit?

Debat

13:15
31 Març

Recés – dinar

14:45
31 Març

2a Sessió de treball: La recerca i la innovació per al desenvolupament sostenible

Presentació inicial: Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) i professor titular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) i Mónica Oviedo, responsable de Gestió de Sostenibilitat del Grupo Iberdrola

Concebudes com a pols de recerca i innovació científiques, les universitats s’erigeixen com a actors clau per fer possible, a través de la transferència de coneixement i de tecnologia, el potencial transformador de l’Agenda 2030.

L’enfortiment de les relacions entre les universitats i altres agents dels sectors públic i privat -determinants a l’hora d’establir marcs reguladors i facilitar l’accés a oportunitats de finançament- resulta fonamental per orientar les trajectòries de la recerca i la innovació cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 • Com els actors poden conjuntament guiar aquestes trajectòries cap a la reducció de les desigualtats socioeconòmiques i la superació de les dificultats mediambientals existents?
 • De quines eines disposem per propiciar trobades improbables i entorns innovadors (labs, centres d’innovació, etc.) en el si dels campus universitaris que impulsin la intel·ligència social i col·lectiva per a l’acceleració de l’Agenda 2030?

Debat

16:00
31 Març

Degustació de cuina sostenible

Conducció: Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana

17:15
31 Març

3a Sessió de treball: La mesura del progrés i l’avaluació de l’impacte en la implementació dels ODS

Presentació inicial: Xavier Cuadras Morató, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Una dimensió clau de l’Agenda 2030 és la mesura del progrés i l’avaluació de l’impacte en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que, mitjançant indicadors, duen a terme les organitzacions. Es tracta d’una dimensió estretament lligada a la rendició de comptes i a la presa de decisions quant a les prioritats d’acció.

 • Quines iniciatives existeixen a Catalunya fi d’incorporar a l’estadística oficial els indicadors dels ODS prenent com a referència els marcs establerts a nivell estatal, europeu i global? Fins a quin punt es traslladen aquestes a l’esfera privada?
 • Des d’una perspectiva institucional però també corporativa, poden les universitats esdevenir aliats clau per desenvolupar indicadors, conduir recerca científica d’enfoc interdisciplinari i proveir les organitzacions d’anàlisis de dades que facilitin la mesura del progrés i l’avaluació d’impacte dels ODS (open data, open science)?

Debat

18:30
31 Març

Identificant els acceleradors per al compliment dels ODS

Diàleg amb Gabriel Castañares, director general de Polítiques Palanca per al compliment de l’Agenda 2030 del Gobierno de España

19:45
31 Març

Pausa i visita opcional al nou centre d’interpretació del Monestir de Poblet

20:30
31 Març

Sopar-conversa sobre la formació dual universitària

La formació dual en Educació Superior és una modalitat formativa clau per a la millora de l’ocupabilitat així com de l’adequació entre les habilitats adquirides pels universitaris i les demandes de la societat i del mercat de treball.  La formació dual universitària requereix estrènyer les relacions entre els mons acadèmic i empresarial de forma sostinguda en el temps, i un major compromís d’ambdues parts per garantir el correcte acompanyament de l’alumne.

Més enllà del conegut pla de Doctorals Industrials, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en el sistema universitari català s’ha desenvolupat alguna experiència de formació dual tot abastant un nombre limitat d’itineraris dins de formacions de grau i màster i beneficiant un nombre reduït d’alumnes. 

 • Com podem provocar un canvi de mentalitat a la nostra societat que contribueixi a percebre l’empresa com a actor formador en capacitats tècniques i competències professionals tan vàlid com l’aula o el laboratori?
 • La formació dual pot aplicar-se a totes les disciplines universitàries i a qualsevol tipus d’empresa ja sigui petita, mitjana o gran, pública o privada?
 • Quines lliçons podem extreure de països europeus referents en la implementació d’aquest model d’aprenentatge com Alemanya i França? L’estratègia de formació universitat-empresa adoptada pel País Basc, pionera a l’Estat, podria adaptar-se al context de Catalunya sobre la base de la coordinació dels agents (universitats-empreses-institucions)?

 

 • Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
 • Agustín Erkizia, vicerector del campus de Guipúscoa de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Ferran Badia, delegat del rector per al campus universitari d’Igualada-Universitat de Lleida (UdL)
 • Elena Massot, presidenta de Femcat i consellera delegada de Vèrtix
 • Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann
08:30
1 Abril

Esmorzar

09:30
1 Abril

4a Sessió de treball: Les aliances per al canvi

Presentació inicial: Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i president de la xarxa Consells Europeus sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC)

Els reptes i les oportunitats que planteja l’Agenda 2030 no es poden abordar des de l’acció d’una única organització. Tant l’ambició que caracteritza els Objectius de Desenvolupament Sostenible com les interconnexions que existeixen entre aquests requereixen la mobilització i la suma d’esforços de tots els agents.

A fi de contribuir a la consecució dels 17 ODS i les fites que els desenvolupen, el Govern de Catalunya assumí la responsabilitat d’elaborar un Pla Nacional per a la seva implementació, amb compromisos programàtics a nivell català i a escala internacional. D’altra banda, i responent a un mandat del Parlament de Catalunya, ha elaborat el document de bases d’un Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i té l’encàrrec d’impulsar i dinamitzar l’Aliança Catalunya 2030, una coalició d’actors públics i privats que, havent signat aquest acord, vulguin treballar de forma conjunta per assolir els ODS al nostre país.

 • Com poden els membres de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) ajudar, individualment i col·lectiva, a dinamitzar l’Aliança Catalunya 2030 impulsada pel Govern?
 • Quins són els compromisos d’actuació col·laborativa que la Plataforma CTI pot adoptar? Amb quina temporalitat poden aquests compromisos ser programats? Què impliquen en termes de coordinació de recursos? Com retre comptes sobre l’estat del seu compliment?

Debat

11:00
1 Abril

Pausa-cafè

11:30
1 Abril

Presentació de la Declaració de Poblet “Fomentant aliances per a l’Agenda 2030 a Catalunya” i conclusions de les VI Jornades Catalunya Futura

 • Maria José Figueras, presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Àngel Font, director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació ”la Caixa”
 • Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
12:30
1 Abril

Fi de les VI Jornades Catalunya Futura i visita guiada al Monestir i dinar opcionals

Ache Moreno, Lola

estudiant d’Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Barrero García, Lucas

estudiant de Biologia i Ciències Ambientals a la Universitat de Girona (UdG)

Martínez Samper, Pastora

vicerectora de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Massot Puey, Elena

presidenta de FemCAT

Pajin Iraola, Leire

presidenta de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (REDS) i directora de Desenvolupament Internacional d’ISglobal

Pous Serrat, Pere

president de Lavola

Poveda Martínez, Carme

directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona

Sense resultats


Sense resultats

Sense resultats