• Contacte
Febrer 14, 2014

Oberta la convocatòria 2014 de propostes sobre comunitats de coneixement i innovació (CCI)

El dia 14 de febrer l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) ha obert la convocatòria per al 2014 de propostes sobre comunitats de coneixement i innovació (CCI), que enguany abraçarà els camps temàtics següents: Innovació per a una vida saludable i l’envelliment actiu i Matèries primeres: exploració sostenible, extracció, processament, reciclatge i substitució. La convocatòria romandrà oberta fins al 10 de setembre. A partir d’aleshores, experts externs independents avaluaran les propostes per garantir la transparència del procés. El 14 de març es va dur a terme a Budapest una jornada informativa sobre la convocatòria, per ajudar a resoldre dubtes i plantejar qüestions que puguin sorgir als interessats, i el desembre del 2014 seran designades les noves CCI.

L’anterior convocatòria de l’EIT va tenir lloc l’any 2009, i va tocar els temes del canvi climàtic i adaptació, energia sostenible i el futur de la societat de la informació i la comunicació. L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia és una organització de la Unió Europea amb seu a Budapest, que funciona des del 2008 amb l’objectiu de promoure la innovació a escala europea per aconseguir que les idees brillants i el talent es transformin en nous productes i serveis, fet que rarament s’aconsegueix.

Què és un CCI?
Una comunitat de coneixement i innovació es caracteritza pels següents trets: un alt grau d’integració al voltant d’una entitat jurídica independent que recull socis d’arreu, els quals integren l’educació i l’esperit empresarial en la recerca i la innovació per treballar en cadascuna d’aquestes fases, en conjunt i de manera general, en comptes de fer-ho aïlladament. Cada CCI podrà contribuir durant un mínim de set anys a superar la fragmentació d’aquesta cadena que duu a la innovació. Aquesta perspectiva, a llarg termini, permetrà que els socis es comprometin a una iniciativa estratègica per més temps que en les iniciatives de polítiques d’innovació tradicionals. Per tal d’aconseguir una governabilitat eficient, cada CCI estarà impulsada per un director general, i els seus socis estaran representats per persones jurídiques individuals per fer més fàcil la presa de decisions.

Cada comunitat haurà d’elaborar plans anuals de negocis, incloent-hi una ambiciosa cartera d’activitats, des de l’educació fins a la creació d’empreses, amb objectius clars, per cercar un impacte social però també un resultat en el mercat. A més, cadascuna de les comunitats estarà composta per cinc o sis punts d’innovació de referència que han d’aplegar diversos equips de persones de tot el triangle del coneixement en un mateix lloc físic, generalment a dins de les universitats o en empreses dels socis. Aquest centre serà el centre de les activitats de la CCI. D’aquesta manera, es pretén fomentar a Europa una veritable cultura empresarial, essencial per  captar recerca i innovació de qualitat, implantar noves empreses i implementar en el mercat les innovacions en els sectors de gran potencial de creixement.

Per a més informació sobre la convocatòria consulteu el següent enllaç.