• Contacte

Pla de Doctorats Industrials

Pla de Doctorats Industrials

Durant el període 2012-2018, el Pla de Doctorats Industrials va generar 513 projectes implicant:

349

​empreses

20

​ centres CERCA

11

universitats

286

​grups de recerca reconeguts

395

​ investigadors/es

69

milions d’euros (2/3 privats)

469 d'aquests projectes van involucrar les universitats públiques catalanes.

El Pla de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, permet generar projectes de recerca en el si d’una empresa o d’una institució on el/la doctorand/a desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca. Aquests projectes són objecte d’una tesi doctoral.

Els doctors industrials actuen, així, com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre la indústria i les universitats i els centres de recerca.

Els principals objectius del Pla de Doctorats Industrials són els següents: 1) contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, 2) reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i 3) situar els futurs doctors i doctores en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa o institució.

Avantatges per a les empreses

 • Treballar conjuntament amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement.
 • Accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell.
 • Atreure i contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l'empresa.
 • Crear ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

Avantatges per a les universitats i els centres de recerca

 • Contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic.
 • Facilitar la formació a personal investigador que ha d’enfrontar-se a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de viabilitat i qualitat exigents.
 • Establir i enfortir les seves relacions amb empreses que assumeixen com a repte la millora contínua en l’entorn del seu àmbit de coneixement.

Avantatges per als estudiants

 • Participar en un projecte d'R+D+I essent contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.
 • Estar tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.
 • Treballar als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.
 • Rebre formació complementària en matèries molt atractives per a les empreses.
 • Realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.