• Contacte

15 Desembre 2020 – 15 Desembre 2020

2020. La formació dual universitària per a la societat del coneixement

Data: 15 de desembre de 2020
Lloc: Palau Macaya de la Fundació “la Caixa”
(Pg. de Sant Joan 108, 08037 Barcelona)

La capacitat de resoldre problemes i prendre decisions, així com la formació pràctica, són competències a millorar en la majoria de les titulacions de Catalunya, segons els resultats de les diferents enquestes sectorials elaborades els darrers anys per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya que recullen l’opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones graduades.

En aquest sentit, la formació dual, basada en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un de professional, pot esdevenir una bona solució per a la millora de l’ocupabilitat dels joves titulats i l’increment de l’adequació entre les competències i habilitats que aquests adquireixen a la universitat i les requerides per la societat i el mercat de treball. Especialment rellevant pot resultar davant dels canvis disruptius en el futur del treball provocats pels avenços tecnològics i en períodes complexos com el de la crisi econòmica i financera iniciada l’any 2008 o el de la crisi socioeconòmica sense precedents que es pronostica com a conseqüència de les mesures establertes per combatre la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta modalitat formativa demana estrènyer fortament els llaços de col·laboració entre els mons universitari i empresarial -corresponsables ambdós de la formació, l’avaluació i el seguiment de l’aprenent-, a més de comptar amb la complicitat de les institucions -encarregades d’establir el marc legal necessari per mitjà de l’impuls de referències contractuals específiques, de polítiques de finançament i d’un reconeixement acadèmic oficial dels estudis-. És a dir, requereix d’un desenvolupament en diversos àmbits: polític i institucional, d’organització i d’enginyeria pedagògica.

Més enllà de l’exitós Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, que ha permès entre els anys 2012 i 2019 la realització de més de 600 projectes, en el sistema universitari català s’estan duent a terme alguns programes pilot de formació dual abastant un nombre encara limitat d’itineraris, en el si de titulacions de grau i màster, i beneficiant un nombre reduït d’alumnes.

Havent estat recentment aprovat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, el qual, entre d’altres, coses cerca promoure la formació dual en graus universitaris professionalitzadors, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i la Fundació ”la Caixa” organitzen, el dimarts 15 de desembre en el Palau Macaya de Barcelona, el VII Seminari Catalunya Futura La formació dual universitària per a l’impuls de la societat del coneixement en el marc de la iniciativa Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

L’exemple de països europeus, com França i Alemanya, i d’altres territoris pioners de l’Estat espanyol, com el País Basc, referents tots ells en la implementació d’aquest model d’aprenentatge en l’Educació Superior, així com els resultats de projectes europeus acomplerts en aquest camp, seran font d’inspiració a l’hora de dissenyar una estratègia de formació dual universitària a Catalunya, tot tenint en compte les característiques educatives, polítiques, culturals i socioeconòmiques pròpies del nostre país. Ho seran també el testimoni d’alumnes de diferents nivells i disciplines que, acompanyats pels seus tutors a la universitat i a l’empresa, compartiran la seva experiència de formació en la modalitat dual. A més, en el context del seminari, es presentarà públicament la segona edició de l’informe Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català  amb contingut actualitzat respecte l’edició publicada per l’ACUP a finals de l’any 2014.

08:30
15 Desembre

Arribada dels participants i registre

09:00
15 Desembre

Obertura del VII Seminari Catalunya Futura i paraules de benvinguda

09:30
15 Desembre

Ponència principal sobre la necessitat d’estrènyer la relació entre universitats i empreses i altres organitzacions en el món del treball actual i futur

10:15
15 Desembre

Pausa-cafè

10:45
15 Desembre

Taula rodona sobre la implementació de la formació dual universitària a Europa i a l’Estat espanyol

12:15
15 Desembre

Presentació de la segona edició de l’informe Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català

12:45
15 Desembre

Taula rodona sobre experiències en primera persona en la formació dual universitària

13:45
15 Desembre

Conclusions i cloenda del VII Seminari Catalunya Futura

Sense resultats

Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

Orientacions per a la verificació i implantació de formació dual a les titulacions universitàries oficials (AQU)


Sense resultats

Sense resultats