• Contacte

15 Desembre 2020 – 15 Desembre 2020

2020. La formació dual universitària per a la societat del coneixement

Seminari organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”

Data: 15 de desembre de 2020
Format: En línia i obert a totes les persones interessades
Enllaç a la sala virtual: https://zoom.us/j/92559798923

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

La capacitat de resoldre problemes i prendre decisions, així com la formació pràctica, són competències a millorar en la majoria de les titulacions universitàries, atenent les enquestes que recullen l’opinió del col·lectiu ocupador sobre la formació de les persones graduades, elaborades al llarg dels darrers anys per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

En aquest sentit, la formació dual, basada en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un de professional, pot afavorir l’adequació entre les competències i habilitats que els joves adquireixen a la universitat i les requerides per la societat i el mercat de treball. Alhora, pot constituir una eina adequada per a la millora de l’ocupabilitat dels titulats. Especialment rellevant pot resultar enfront dels canvis disruptius en el futur del treball provocats pels avenços tecnològics i en períodes complexos com els de les últimes crisis econòmiques i socials.

Aquesta modalitat formativa demana estrènyer fortament els llaços de col·laboració entre els mons universitari i empresarial, responsables ambdós de la formació, l’avaluació i el seguiment de l’aprenent. A més, necessita comptar amb la complicitat de les institucions, encarregades d’establir el marc legal necessari per mitjà de l’impuls de referències contractuals específiques, de polítiques de finançament i d’un reconeixement acadèmic oficial dels estudis. En definitiva, requereix incidir en diversos àmbits: polític i institucional, d’organització i d’enginyeria pedagògica.

Més enllà de l’exitós Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, que ha permès entre els anys 2012 i 2019 la realització de més de 600 projectes, en el sistema universitari català s’estan duent a terme alguns programes pilot de formació dual abastant un nombre encara limitat d’itineraris, en el si de titulacions de grau i màster, i beneficiant un nombre reduït d’alumnes.

Davant de l’aprovació del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que promou la formació dual universitària, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”, organitza el VII Seminari Catalunya Futura titulat La formació dual universitària per a l’impuls de la societat del coneixement. El Seminari s’emmarca en les activitats de la iniciativa Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) i rep el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

L’exemple de països europeus, com França i Alemanya, i d’altres territoris de l’Estat espanyol, com el País Basc, així com els resultats de projectes europeus en aquesta matèria, poden ser font d’inspiració per al desenvolupament d’una estratègia de formació dual universitària a Catalunya.

11:30
15 Desembre

Sessió d’obertura del VII Seminari Catalunya Futura

Conducció del Seminari: Cristina Gelpí, vicerectora encarregada de la direcció de projectes per a la docència de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 • Maria José Figueras, presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
 • Sergi Loughney, director de prospectiva, reflexió i Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”
 • Victòria Girona, directora general d’Universitats del Govern de la Generalitat de Catalunya
 • José Manuel Pingarrón, secretari general d’Universitats del Govern d’Espanya 
12:00
15 Desembre

Taula rodona sobre models de formació dual universitària a Europa

Participants:

 • Frédéric Sauvage, director de Formasup Nord pas de Calais 
 • Bernd Bachert, director acadèmic de Duale Hochschule Baden-Württemberg
 • Agustín Erkizia, vicerector del Campus de Guipúscoa de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

Moderadora:

 • Carme Royo, directora executiva d’EUCEN i coordinadora del projecte ApprEnt – Refining higher education apprenticeships with enterprises in Europe
13:30
15 Desembre

Pausa

15:00
15 Desembre

Taula rodona sobre el desenvolupament d’una estratègia de formació dual universitària a Catalunya

Participants:

 • Mercè Chacón, directora general de Planificació en l’àmbit d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement del Govern de la Generalitat de Catalunya
 • Martí Casadesús, director d’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
 • Sílvia Miró, directora de polítiques d’Ocupació i Formació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 • Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann 
 • Maria Carme Peguera, exalumna de la Universitat de Lleida (UdL) en modalitat dual
 • Vitor da Silva, exalumne de la Universitat de Lleida (UdL) en modalitat dual

Moderador:

 • Ferran Badia, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica de la Universitat de Lleida (UdL) i coordinador de l’informe “Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català” (primera i segona edició)
16:30
15 Desembre

Sessió de conclusions i cloenda del VII Seminari Catalunya Futura

 • Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
 • Xavier Trabado, director del Departament d’Anàlisi i Recerca Social de la Fundació “la Caixa”
 • Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca del Govern de la Generalitat de Catalunya
17:00
15 Desembre

Fi del Seminari

Bernd Bachert

Bachert, Bernd

cap del departament d’Enginyeria Mecànica a l’Escola d’Enginyeria de la Duale Hochschule Baden-Wüttemberg (DHBW)

Badia Pascual, Ferran

vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica de la Universitat de Lleida (UdL)

Bassols Rheinfelder, Clara

directora de la Fundació Bertelsmann
Marti Casadesus

Casadesús Fa, Martí

director d’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Chacón Delgado, Mercè

directora general de Planificació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i coordinadora del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
Agustin Erkizia

Erkizia Olaizola, Agustin

vicerector del Campus de Guipúscoa de la Universitat del País Basc (UPV/EHU)

Figueras Salvat, María José

presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
Cristina Gelpí Arroyo

Gelpí Arroyo, Cristina

vicerectora de Projectes per a la Docència de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Victoria Girona

Girona Brumos, M. Victòria

directora general d’Universitats del Govern de la Generalitat de Catalunya

Grau Vidal, Francesc Xavier

secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya

Loughney Castells, Sergi

director de l’Àrea de Prospectiva, Reflexió i Palau Macaya de la Fundació “la Caixa”
Sílvia Miró PIMEC

Miró Martín, Sílvia

directora de polítiques d’Ocupació i Formació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)

Peguera Carré, Maria Carme

exalumna de la Universitat de Lleida (UdL) en modalitat dual
José Manuel Pingarrón Carrazón

Pingarrón Carrazón, José Manuel

secretari general d’Universitats del Govern d’Espanya

Royo Pastor, Carme

directora executiva de l’European University Continuing Education Network (EUCEN)

Sauvage, Frédéric

director de Formasup NPC Hauts de France

Trabado Farré, Xavier

coordinador de l’Observatori Social de ”la Caixa”

Vilalta Verdú, Josep M.

secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i director de la Global University Network for Innovation (GUNi)

Programa Seminario “La formación dual universitaria para el impulso de la sociedad del conocimiento” (ESP)

Program Seminar “Dual higher education as a driver of the knowledge society” (ENG)

Programa Seminari “La formació dual universitària per a l’impuls de la societat del coneixement” (CAT)

Informe Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català (ACUP, 2014)

Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (Generalitat de Catalunya, 2020)

Orientacions per a la verificació i implantació de formació dual a les titulacions universitàries oficials (AQU Catalunya, 2020)


Fotografies VII Seminari Catalunya Futura

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank