• Contacte
Juliol 15, 2014

Tres noves institucions s’incorporen a la Plataforma CTI

La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) s’han incorporat com a socis a la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI).

L’adhesió d’aquestes institucions reforça la missió de la Plataforma CTI que es basa en la convicció que Catalunya es troba en un moment en què cal promoure un model de país basat intensament en el coneixement i en l’estreta interrelació de les institucions, les empreses i les universitats pel bé del progrés econòmic i social del país, i que, per a assolir aquest objectiu, és necessari que les principals entitats acadèmiques i empresarials, i les institucions públiques col·laborin per a crear un instrument que possibiliti al conjunt dels agents del territori treballar conjuntament pel desenvolupament econòmic i la generació de riquesa, benestar i cohesió social a Catalunya.