• Contacte

Atles de la innovació a Catalunya

Atles de la Innovació a Catalunya

L’Atles de la Innovació a Catalunya identifica i recull casos d’estudi basats en experiències reeixides de cooperació entre els grups de recerca de les universitats públiques catalanes i les empreses en sectors econòmics molt diversos a fi de posar-les en valor i donar-les a conèixer.

Els tipus de col·laboració que s’hi inclouen són múltiples: formació dual, pràctiques professionals, prestació de serveis i consultoria, projectes de recerca i innovació, patents i llicències, transferència de coneixement i tecnologia, incubació d’empreses de base científica, etc.
Per a cada cas d’estudi, s’explica en què consisteix l’experiència de cooperació i s’analitzen els elements que hi intervenen:

Com apareix la necessitat de col·laborar entre els agents? Quins són els mecanismes per iniciar el contacte i assegurar, posteriorment, una bona interacció? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins resultats obtenen ambdues parts? etc. 

Experiències de cooperació universitat-empresa