• Contacte
desembre 1, 2015

Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

L’Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020, que té el seu origen en l’acord adoptat a les III Jornades Catalunya Futura celebrades al Monestir de Poblet els dies 12 i 13 de juny de 2015, té com a missió principal situar la innovació al centre de les prioritats col·lectives i les polítiques públiques per transformar la societat i l’economia del país.

L’Agenda vol ser un document viu de revisió permanent que permeti anar concretant les accions dels diversos agents en matèria d’innovació i basat en el consens; cerca esdevenir una eina compartida que promogui la coherència de les polítiques públiques i les accions dels actors públics i privats; busca establir un sistema d’indicadors clau per a la mesura del sistema d’innovació, així com per al seu seguiment i avaluació permanents, i que, per tant, generi evidències útils per a la presa de decisions; i pretén, finalment, fonamentar-se en una necessària concertació, horitzontalitat i governança compartida entre els agents a Catalunya.