• Contacte

Informes i estudis

Informes i estudis

Divulguem informes i estudis amb dades actualitzades que busquen l'anàlisi i faciliten la presa de decisions i l'acció concertada.

La Plataforma CTI divulga periòdicament informes i estudis que inclouen dades actualitzades sobre diferents temàtiques d’interès pels seus membres que busquen l’anàlisi i faciliten la presa de decisions i l’acció concertada dels actors. 

Alguns d’aquests informes i estudis són d’elaboració pròpia, com els informes anuals sobre indicadors de les universitats públiques catalanes en matèria de recerca i innovació, docència i formació, i impactes socioeconòmics. 

Altres estan publicats per institucions de referència dels àmbits nacional i internacional.