• Contacte

Crespo Artiaga, Daniel

rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Daniel Crespo Artiga és rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Va estudiar a la Universitat de Barcelona (UB) mentre treballava a l’empresa privada, obtenint la seva llicenciatura l’any 1984. Va incorporar-se a l’ETS d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) de la UPC el 1987. Va defensar la seva tesi doctoral a la mateixa universitat el 1994. Va aconseguir la categoria de professor titular d’universitat el 1998 i la de catedràtic el 2010.

La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de les propietats del materials metàl·lics amorfs, en particular, la seva estabilitat física i química, i els processos de cristal·lització. Ha dirigit diversos projectes de recerca competitius finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació i la Generalitat de Catalunya, i un projecte ERA-NET del programa H2020. Ha publicat més de 100 articles en revistes científiques indexades i ha dirigit 10 tesis doctorals.

Ha impartit docència a l’ETSECCPB, l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels (EETAC), l’ETS d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Va ser dos cops sotsdirector de l’EETAC i director del Departament de Física de la UPC entre els anys 2010 i 2019. Del 2019 al 2021 va ser president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC.