• Contacte

15 juny 2016

Presentació de la segona edició de l’Atles de la innovació a Catalunya

L’Atles de la innovació a Catalunya 2016 inclou 15 casos de col·laboració entre les universitats públiques, els centres de recerca i de tecnologia i les empreses. La seva presentació va tenir lloc el 15 de juny de 2016 a la Casa Convalescència.

L’Atles de la innovació a Catalunya és un projecte biennal impulsat, des de l’any 2014, per la Plataforma CTI que identifica i recull casos d’estudi basats en experiències reeixides de col·laboració entre grups de recerca i empreses en sectors econòmics molt diversos a fi de posar-les en valor i donar-les a conèixer.

Els tipus de col·laboració que s’hi inclouen són múltiples (formació dual, pràctiques professionals, prestació de serveis i consultoria, projectes de recerca i innovació, patents i llicències, transferència de coneixement i tecnologia, incubació d’empreses de base científica, etc.). Per a cada cas d’estudi, s’explica en què consisteix l’experiència de cooperació i s’analitzen els elements que hi intervenen.

L’edició 2016 de l’Atles conté divuit experiències de les que n’han resultat els 15 vídeos que es presentaran en un acte públic el dia 15 de juny de 2016 a la Casa Convalescència de Barcelona. A diferència de la primera edició, centrada en experiències de col·laboració entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes i les empreses, aquesta segona incorpora, a més, casos d’estudi protagonitzats per centres de recerca i de tecnologia.