• Contacte

Missió i objectius

Missió i objectius

La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) és una iniciativa pionera que promou el progrés social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural de Catalunya per mitjà de la cooperació estable entre les universitats, les empreses, les administracions públiques i les organitzacions de la societat civil (quàdruple hèlix).

Creada l’any 2013 per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Foment del Treball Nacional, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i “la Caixa”, la Plataforma CTI compta, avui dia, amb la col·laboració de nombroses institucions, empreses i entitats radicades en el territori i ha esdevingut un node estratègic d’anàlisi i de treball entre els agents per avançar junts vers una societat del coneixement.

Els principals objectius de la Plataforma CTI són els següents:

Avançar vers una economia intensiva en coneixement

a través d’una aposta decidida per la recerca i la innovació, en convergència amb els països europeus més competitius, i per un increment de la transferència entre l’entorn acadèmic i el teixit productiu. 

Fomentar el capital humà

tot cercant una major adequació entre els coneixements proporcionats a la universitat i les habilitats i competències requerides per la societat i el mercat de treball, impulsant la formació al llarg de la vida i implementant mesures per a la retenció i l’atracció de talent.

Estimular la innovació i l'emprenedoria de caire social

a fi que el creixement econòmic i la prosperitat tinguin un impacte efectiu en el benestar i la cohesió social de la població. 

Segons el Regional Innovation Scoreboard (2019), de la Comissió Europea, Catalunya es manté com una regió “moderadament innovadora”.

Les iniciatives promogudes per la Plataforma CTI s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i, en particular, amb l’ODS 17 que subratlla la importància d’establir aliances per assolir la necessària transformació social, econòmica i mediambiental. 

Aquestes iniciatives es descriuen a continuació:

Organització de trobades que afavoreixen la reflexió i el debat sobre temàtiques rellevants per al desenvolupament socioeconòmic del país ja siguin en format de jornades, seminaris, conferències, tallers o àpats de treball.

Generació de projectes fortament arrelats a les necessitats del territori i que tenen com a vector principal la generació de valor afegit basat en el coneixement i les capacitats acadèmiques i científiques. 

Elaboració i divulgació d’estudis i informes d’indicadors , documents de consens, atles d’experiències i noves pràctiques i tot tipus d’informacions que facilitin l’anàlisi, la presa de decisions i l’acció concertada dels actors.