• Contacte

Pla de Doctorats Industrials

Pla de Doctorats Industrials

Durant el període 2012-2018, el Pla de Doctorats Industrials va generar 513 projectes implicant:

349

​empreses

20

​ centres CERCA

11

universitats

286

​grups de recerca reconeguts

395

​ investigadors/es

69

milions d’euros (2/3 privats)

469 d'aquests projectes van involucrar les universitats públiques catalanes.

El Pla de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, permet generar projectes de recerca en el si d’una empresa o d’una institució on el/la doctorand/a desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca. Aquests projectes són objecte d’una tesi doctoral.

Els doctors industrials actuen, així, com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre la indústria i les universitats i els centres de recerca.

Els principals objectius del Pla de Doctorats Industrials són els següents: 1) contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, 2) reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i 3) situar els futurs doctors i doctores en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa o institució.

Avantatges per a les empreses

Avantatges per a les universitats i els centres de recerca

Avantatges per als estudiants