• Contacte

Projectes europeus

Projectes europeus

Formem part de consorcis d'actors mixtes participants en projectes europeus.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), a través de la seva participació en projectes finançats amb fons europeus (Erasmus+, Horitzó 2020, etc.), ja sigui en la seva capacitat de coordinadora o de sòcia en consorcis mixtes, estimula la col·laboració dels membres de la Plataforma CTI amb agents d’altres països d’Europa.

Els projectes europeus