• Contacte

3 juny 2015

Seminari “Competitivitat territorial i universitats. El rol de les universitats en les estratègies regionals d’especialització intel·ligent a Europa”

El Recinte Modernista de Sant Pau va acollir, el 3 de juny de 2015, el Seminari "Competitivitat territorial i Universitats" destinat a analitzar el rol de les universitats en les estratègies regionals d’especialització intel·ligent a Europa.

Les universitats juguen un paper cada cop més important en el desenvolupament econòmic, social, tecnològic i cultural de les regions. El nou marc de Polítiques de Cohesió situa les Estratègies d’Especialització (RIS3) en el nucli del desenvolupament regional i, en aquest context, les universitats i les regions tenen una oportunitat única de crear associacions amb el sector empresarial per tal de maximitzar la utilització dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (ESIF).

El Seminari ‘Competitivitat territorial i universitats. El rol de les universitats en les estratègies regionals d’especialització intel·ligent a Europa’, que tindrà lloc al Recinte Modernista de Sant Pau el dia 3 de juny de 2015, pretén fer una anàlisi general sobre el paper de les universitats en la implementació de les RIS3 i conèixer de primera mà casos de regions europees en les quals la participació de les universitats és un factor clau per a l’èxit del desenvolupament regional. S’intentarà aprofundir en aquests temes destacant la importància de la governança dels diferents actors implicats i de les associacions creades.

Aquesta activitat es basa en la conferència d’alt nivell organitzada per la Smart Specialisation Platform (S3P) i per l’European Universities Association (EUA), celebrada a Brussel·les el juny de 2014 i centrada en la mobilització de les universitats europees en el context de l’Especialització Intel·ligent.