• Contacte
Editorial Consellera Chacón
gener 20, 2020

Situar el coneixement al centre

Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Ni l’aigua, ni el gas ni la llum solar. La principal matèria primera per a qualsevol societat ja és el coneixement, que s’ha convertit en el principal recurs econòmic a dia d’avui. En un món on la digitalització, la robotització i l’aplicació de noves tecnologies exponencials ens estalvien les tasques més feixugues i monòtones; el coneixement s’erigeix en el vector central des d’on desenvolupar les habilitats que marcaran la diferència: la creativitat, la imaginació o la sensibilitat.

Conscients d’aquesta realitat hem impulsat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC). L’any 2019 vam posar en marxa els seus 7 grups de treball, que analitzen des de totes les perspectives necessàries com fer de Catalunya una societat de referència entre les economies del coneixement.

L’objectiu és aconseguir un consens en forma d’acord de país que ens permeti prémer les tecles correctes i enfocar tot l’ecosistema de coneixement cap a una societat més justa, innovadora, sostenible i oberta al món. Necessitem que els mons de l’empresa, la universitat, la recerca i l’administració s’entrellacin encara més i facin front comú per abordar els reptes que ens planteja el Segle XXI.

Les discussions dels set grups de treball del PN@SC ens brindaran enguany un seguit d’objectius i accions per abordar en els recursos humans i econòmics, els sistemes de recerca i coneixement, les infraestructures de recerca o com fer partícip tot el territori de la revolució del coneixement.

La feina dels grups de treball, així com la del valuós Consell Consultiu del PN@SC que hem pogut reunir, es complementa amb les aportacions realitzades durant el seu procés participatiu, que va tenir lloc en el darrer trimestre de l’any passat. El PN@SC es va obrir a tots els agents de l’ecosistema de coneixement i va trepitjar tot el territori català per recollir reflexions, comentaris i aportacions valuoses en la definició final d’aquesta eina bàsica per fer del coneixement el centre de l’activitat productiva a Catalunya.

En tot aquest procés és evident la voluntat per integrar i escoltar totes les parts interessades: administracions, empreses, universitats, investigadors… Tothom hi és benvingut. Com a Consellera sempre m’he declarat creient i practicant de la col·laboració público-privada; un valor que aquest PN@SC encarna a la perfecció.

I en aquesta mateixa línia crec que cal destacar la iniciativa de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (CTI); un projecte estretament vinculat als objectius del PN@SC. La Plataforma CTI hi contribueix amb el seu foment al progrés social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural. I ho fa mitjançant aquesta necessària cooperació i alineació entre universitats, empreses, administracions públiques i les organitzacions de la societat civil. El que encertadament anomenem la quàdruple hèlix.

Només des del compromís i la generositat de tots els agents que participen en la generació d’activitat productiva podrem assolir l’objectiu essencial per garantir un futur pròsper per a la societat catalana: situar el coneixement al centre.