• Contacte

Col·laboració en l’avaluació preclínica de diversos projectes

En el procés d’estudi o desenvolupament de nous fàrmacs, i també en les fases d’avaluació per a l’eventual certificació per part dels reguladors, cal fer assajos mitjançant tècniques sofisticades i estandarditzades per a poder determinar la presència o absència d’uns efectes determinats. Són els anomenats assajos preclínics. Una part d’aquests assajos es porta a cap amb animals petits de laboratori.
El grup químic i farmacèutic Esteve i el Laboratori de Neurofarmacologia (NeuroPhar) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han consolidat una trajectòria de col·laboració en l’avaluació preclínica en diversos projectes des de l’any 1998.

Informació

Agents implicats: Esteve / UPF
Província: Barcelona
Sector econòmic: Farmacèutic / Sanitari
Tipus de col·laboració: