• Contacte

Creació d’un pol d’atracció turística cultural: un producte cultural viu

Catalunya és un potència mundial del turisme. Actualment ens trobem en procés de canvi del tipus de turisme que es promou a Catalunya. Conceptes com turisme de qualitat o turisme cultural són cada cop més importants. Des de determinats àmbits com el del patrimoni o el dels museus, s’han definit estratègies en aquesta línia. La recuperació, valorització i promoció del patrimoni intangible com a estratègia per a generar un recurs de desenvolupament econòmic des del territori i per al mateix territori pren cada vegada més rellevància. Les arts escèniques s’han convertit en un recurs explorat i explotat per part de diverses institucions amb un ús local i, en canvi, molt poc turístic.

Es pot crear un producte de turisme cultural aprofitant el festival Temporada Alta i la resta d’ofertes culturals de la ciutat utilitzant les tecnologies multimèdia que situï Girona com a referent de continguts i l’economia cultural a Europa? A partir d’aquest repte, es va iniciar a finals del 2014 un programa de doctorat industrial amb l’objectiu de crear un producte aglutinador de diversos aspectes culturals, tangibles i intangibles, de la ciutat que esdevingués una nova línia de negoci.

Bitò Produccions, l’empresa cultural darrera del reconegut Temporada Alta – Festival de la Tardor de Catalunya, i la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona col·laboren en aquest programa de doctorat industrial.

Informació

Agents implicats: UdG
Província: Girona
Sector econòmic: Turisme
Tipus de col·laboració: Doctorat Industrial