• Contacte

El canvi virtual en l’organització

El present projecte de col·laboració entre Sigma AIE i la Universitat Pompeu Fabra ha estat un dels primers projectes de migració a la modalitat SaaS (Software as a Service) del programari de gestió acadèmica en l’àmbit universitari a Espanya.

Aquest projecte implica no solament una resposta innovadora a reptes tecnològics evidents, atesa la gran complexitat de processos i d’usuaris, sinó que també respon a un estratègia organitzativa: la implementació del procés de migració i virtualització ha anat acompanyat d’un procés participatiu que implica un canvi cultural de l’organització.

Informació

Agents implicats: Sigma / UPF
Província: Barcelona
Sector econòmic: Acadèmic / Tecnològic
Tipus de col·laboració: Prestació de serveis i consultoria