• Contacte

La fórmula per revolucionar el sector de la fruita

La comunitat investigadora estava d’acord l’any 2003: no es podia congelar la fruita amb un mínim de qualitat que el consumidor acceptés. El procés de congelació implica un augment del volum de l’aigua que contenen i provoca el trencament de l’estructura cel·lular, la qual cosa n’afecta les propietats organolèptiques i nutricionals. Un professor i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el doctor Josep Maria Nacenta, va demostrar amb uns mitjans rudimentaris que havia trobat un sistema que solucionava aquesta problemàtica fent viable la congelació i descongelació de la fruita assegurant-ne la qualitat.

Aquell va ser l’inici d’un procés que després de dotze anys ha donat lloc a la creació d’una empresa derivada amb unes enormes oportunitats de creixement i estar en disposició de revolucionar el sector de la fruita.

Informació

Agents implicats: Nice Fruits / UPC
Província: Barcelona
Sector econòmic: Agroalimentari
Tipus de col·laboració: Spin-off / Transferència