• Contacte

Microinjecció per ultrasons en la producció d’audiòfons

La indústria dels dispositius de salut tendeix a una creixent miniaturització i automatització de la seva producció “l’emmotllament per injecció ha estat una de les tecnologies més utilitzades tradicionalment en la fabricació repetitiva de peces i producció a gran escala; la seva utilització en la producció de micro i mini peces s’ha vist frenada per les limitacions de la tecnologia actual que no cobreixen eficaçment les exigències del mercat.”

El present cas recull l’experiència de col·laboració d’Ultrasion, una empresa derivada del Centre Tecnològic Ascamm (ara Eurecat), per a aplicar la tecnologia de microinjecció per ultrasons anomenada USM (Ultrasound Moulding) en la producció de components d’audiòfons que produeix Microson en exclusiva per a Gaes.

Informació

Agents implicats: Eurecat-Microson
Província: Barcelona
Sector econòmic: Sanitari / Tecnològic
Tipus de col·laboració: Prestació de serveis i consultoria