• Contacte

Realitat augmentada per a l’experiència museística educativa

L’Àrea de Tecnologia de la UOC s’encarrega d’identificar i provar tecnologies innovadores que puguin millorar la tasca docent i d’acompanyar els estudiants en el seu procés d’aprenentatge. En el 2010 van començar a explorar l’aplicabilitat de la realitat augmentada com a possible eina de treball. La primera experiència pràctica va arribar amb els estudis de turisme, que es va interessar per la branca de geolocalització, que associa informació digital (en aquest cas unitats de paisatge) a una localització física (accidents geogràfics, construccions arquitectòniques, etc) per donar més informació sobre els diferents espais. Aquestes unitats de paisatge són creades pels estudiants de l’assignatura de patrimoni cultural.

La UOC va continuar buscant l’aplicabilitat d’aquesta tecnologia i, seguint una de les missions principals de la universitat, la transferència de coneixements, es van començar a explorar les possibilitats de col·laboració amb museus. L’objectiu principal és enriquir les peces exposades amb informació digital; a més, aquestes peces es poden vincular a d’altres que tenen emmagatzemades. Així mateix la realitat augmentada pot ser una eina per a solucionar la manca d’espais físics per exposar tota la col·lecció de què disposen els museus.

Per la seva banda, el principal objectiu de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació Bancària “la Caixa” és apropar el coneixement científic a la societat. Es vehicula principalment amb el CosmoCaixa, però també amb exposicions itinerants. Aquesta entitat, des de fa temps, col·labora amb les universitats; de fet, les universitats estan presents, de manera més o menys directa, en quasi un 90% de les exposicions universitàries. La principal raó d’aquesta col·laboració és el valor afegit d’investigació i novetat que aporten, especialment en el camp de la innovació educativa i cientificotecnològica.

Informació

Agents implicats: CosmoCaixa / UOC
Província: Barcelona
Sector econòmic: Acadèmic / Tecnològic
Tipus de col·laboració: Transferència