• Contacte

Una col·laboració per despertar els arbres

Durant l’època freda de l’any, les gemmes dels arbres fruiters, com per exemple els cirerers, o de la vinya aturen el seu creixement i entren en un procés metabòlic conegut com a «dormància». Per tal que les plantes superin aquest procés, es necessita un període determinat d’hores de fred. Amb aquesta finalitat els agricultors apliquen habitualment algun tipus de producte per a «despertar» els arbres. D’aquesta manera pretenen assegurar que les gemmes surtin del període de dormància i que ho facin de manera homogènia per evitar una pèrdua de productivitat.

En els darrers anys s’han produït molts canvis legislatius, sobretot per a assegurar que els productes que s’utilitzen siguin respectuosos amb el medi ambient i la salut humana. La substància comunament utilitzada per a trencar el repòs hivernal ha estat la cianamida d’hidrogen, la qual és prohibida des del 2010 a la Unió Europea i està pendent de restricció en altres països a escala mundial. Això es deu al fet que provoca efectes tòxics en microorganismes del sòl, de les abelles, les aus i els humans.

Per aquest motiu el mercat demana una alternativa. La col·laboració entre el grup de recerca ANTIOX i l’empresa Biovert s’ha centrat en el desenvolupament d’un producte regulador del creixement vegetal que sigui tan efectiu com el producte de referència anterior però utilitzant components autoritzats en la fórmula.

Informació

Agents implicats: UB
Província: Barcelona
Sector econòmic: Agroalimentari / Nutrició vegetal
Tipus de col·laboració: Projecte R+D