• Contacte
setembre 2, 2013

Estratègia d’especialització intel•ligent en recerca i innovació, RIS3

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el procés de disseny de la seva pròpia estratègia d’especialització intel·ligent, basada en les seves fortaleses específiques i focalitzada en activitats d’alt nivell d’innovació i valor afegit per a fer-la coincidir amb l’Estratègia d’especialització intel·ligent en recerca i innovació, RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy), de la Comissió Europea. Amb aquest propòsit s’ha iniciat una revisió del Pla de recerca i innovació vigent i el futur 2014-2020, d’acord amb les directrius de la RIS3.

En les Jornades Catalunya Futura, organitzades per la Plataforma CTI el mes de març passat a Poblet, els participants van demanar que la RIS3 fos precisament “un dels projectes prioritaris a treballar entre empreses, universitats i administracions”.

La RIS3 té com a objectiu que els estats membres i les regions de la Unió Europea (UE) identifiquin les especialitzacions de coneixement que encaixin millor amb el seu potencial d’innovació, d’acord amb els recursos i les capacitats de cadascun. La Comissió Europea considera que, per a fer una Europa més competitiva, és necessari que els diferents territoris intensifiquin l’especialització segons els avantatges competitius de què disposin, per tal que la reorientació intel·ligent dels corresponents sectors productius pugui donar resposta als reptes globals. Europa incentivarà la implementació de la RIS3 en els diferents territoris per al període 2013-2020.