• Contacte
octubre 8, 2019

Annex al Pla Nacional per a la Implemantació de l’Agenda 2030 a Catalunya

Generalitat de Catalunya

El Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb una visió transversal, té com a objectiu principal assegurar I’assoliment, al nostre país, dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, mitjançant les polítiques públiques impulsades i gestionades per la Generalitat de Catalunya.

El Pla també preveu contribuir a l’assoliment dels ODS a escala global, refermant d’aquesta manera el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional.