• Contacte
abril 29, 2020

Cómo evaluar los ODS en las universidades

Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)

Com a continuació i complement de la guia Getting Started with the SDGs in Universities (SDSN, 2017), la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) publica «Cómo evaluar los ODS en las universidades». Aquesta nova guia proposa una sèrie d’accions i indicadors per avaluar la contribució de les universitats a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

L’objetiu d’aquest manual és ajudar a millorar la planificació de les actuacions universitàries en relació als 17 Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fent-les més eficaces gràcies a l’avaluació del seu impacte. Per això, es proposa una bateria d’indicadors que les universitats poden utilitzar a mode de «quadre de comandament», de cara a guiar les seves actuacions en tots els ODS i conèixer la repercussió que estan tenint en la millora de la seva comunitat i el seu entorn, així com del medi ambient i la societat en general.