• Contacte
abril 1, 2018

L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món

Generalitat de Catalunya – Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

L’informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya (CADS) L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món analitza els primers 16 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), molts dels quals estan estretament interrelacionats (l’ODS 17, pel seu caràcter instrumental, ha quedat fora de l’anàlisi). 

Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS.  A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. Finalment, i a partir del contingut que s’acaba de descriure, s’inclou un apartat que apunta els reptes que el CADS considera cabdals en relació a l’ODS objecte d’anàlisi.