• Contacte
febrer 15, 2018

Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union: A problem solving approach to fuel innovation-led growth

Comissió Europea

L’informe Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union: A problem solving approach to fuel innovation-led growth, escrit per la professora Mariana Mazzucato a petició del comissari europeu de Recerca, Ciència i Innovació, Carlos Moedas, proporciona recomanacions estratègiques sobre les Missions i com es poden estructurar en el futur Programa de Recerca i Innovació de la Unió Europea.