• Contacte
setembre 15, 2021

Segona edició de l’Informe “Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català”

ACUP/Plataforma CTI

La segona edició de l’informe Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català, presentat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en el marc de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI), inclou nous continguts que
responen al canvi de clima ocorregut des de la presentació de la primera edició. I és que durant aquests darrers anys s’ha produït una evolució molt significativa pel que fa al grau de coneixement de la societat sobre aquesta modalitat d’aprenentatge, a la qualitat de les propostes programàtiques dissenyades per les universitats, a la predisposició de les empreses i entitats a participar-hi i, sobretot, a la voluntat política de facilitar-la, tant a escala estatal com catalana.

Plenament convençuda que per a posar en marxa un model propi de formació universitària dual són imprescindibles la implicació i la interrelació dels múltiples actors del territori, empesos tots per motivacions distintes, en aquest informe, l’ACUP ha volgut recollir veus diverses: d’una banda, la de les seves universitats membres, coordinades per mitjà d’un grup de treball creat ad hoc que es reuneix periòdicament; d’altra banda, la dels agents no universitaris (governs, patronals, cambres, sindicats, fundacions…) i experts nacionals i internacionals amb els quals l’associació s’ha entrevistat durant l’últim any en el marc de reunions bilaterals.