• Contacte
setembre 1, 2018

State of University- Business Cooperation in Spain. Business perspective

Comissió Europea

L’informe State of University- Business Cooperation in Spain. Business perspective , publicat per la Comissió Europea, pretén contribuir a la nostra comprensió de la perspectiva empresarial sobre la cooperació universitat-empresa (UBC) a Espanya. L’anàlisi de les percepcions d’una àmplia gamma d’empreses proporciona signes positius per al futur. El 98% de les empreses espanyoles que ja han establert relacions amb universitats preveuen mantenir o augmentar la seva cooperació en el futur. Tot i això, es pot fer més, per exemple, donant suport a les empreses a través del desenvolupament d’iniciatives i activitats que puguin recolzar els seus esforços de cooperació. A més, encara hi ha marge de millora pel que fa a les capacitats percebudes i reals, especialment en aquelles empreses que no participen actualment en la cooperació.