• Contacte
juny 22, 2020

Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (2020 edition)

Eurostat

El desenvolupament sostenible està fortament ancorat als tractats europeus i ha estat al centre de la política europea durant molt de temps. L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el setembre de 2015, han donat un nou impuls als esforços mundials per assolir el desenvolupament sostenible. La UE s’ha compromès plenament a exercir un paper actiu per maximitzar els avenços cap als ODS.

La publicacióSustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context‘ és el quart dels informes periòdics d’Eurostat que fan un seguiment dels avenços envers els ODS en el context europeu. L’anàlisi es basa en el conjunt d’indicadors dels ODS de la UE, desenvolupat en cooperació amb un gran nombre de grups d’interès i que comprèn al voltant de 100 indicadors i s’estructura entorn dels 17 ODS. Per a cada ODS, se centra en aspectes rellevants des de la perspectiva de la UE. L’informe proporciona una presentació estadística de les tendències relacionades amb els ODS a la UE durant els últims cinc anys (a curt termini) i, quan hi ha dades suficients, en el transcurs dels darrers 15 anys (a llarg termini). Les tendències dels indicadors es descriuen a partir d’un conjunt de regles quantitatives específiques.