• Contacte
juny 1, 2018

The State of University-Business Cooperation in Europe

Comissió Europea

L’Informe The State of University-Business Cooperation in Europe presenta els resultats del projecte del mateix nom realitzat durant els anys 2016 i 2017 per un consorci liderat pel Science-to-Business Marketing Research Centre (Alemanya) per a la Direcció General d’Educació i Cultura, de la Comissió Europea.

L’objectiu del projecte era aconseguir una comprensió més profunda, completa i actualitzada de l’estat de la Cooperació Universitària-Empresarial (UBC) a Europa, tant des de la perspectiva de les Institucions d’Educació Superior (HEI) com del sector empresarial.

El projecte explorava la situació de la UBC a diferents països, examinant la forma i l’extensió dels principals motors i barreres per als diferents grups d’interès, els marcs normatius i el tipus i l’abast de les mesures existents que donen suport a la UBC a nivell nacional. Els components principals del projecte van ser una sèrie d’entrevistes a 23 experts reconeguts de la UBC, 52 casos d’estudi de bones pràctiques, una revisió de les principals polítiques i indicadors, així com una enquesta quantitativa a actors tant en les IEI com en les empreses.