• Contacte

25 octubre 2018

2018. El futur del treball a Catalunya: perspectives i reptes per a empreses, universitats i institucions

El món del treball esdevé clau com a element receptor, alhora que generador, de les intenses i ràpides transformacions socials pròpies de la nostra època i se situa com el centre de les relacions socials i de l’organització social i política de les societats modernes.

Segons un estudi recent de l’Institut McKinsey Global (2017), al voltant del 60% de les ocupacions actuals realitzen un 30% de tasques que tenen un alt risc d’automatitzar-se en els propers anys. En l’àmbit europeu, segons l’Organització Internacional del Treball (2016) Espanya se situa juntament amb Alemanya, dins del G-5, com un dels països amb els nivells més elevats d’activitats automatitzables (47-49%).

Fenòmens socials com la globalització, els canvis demogràfics o la revolució tecnològica estan contribuint cada vegada més a la contínua transformació del mercat de treball. La internacionalització de l’economia, processos migratoris, desindustrialització, deslocalització i l’explotació de recursos naturals cada vegada més escassos continuen generant nous reptes per a les empreses de tot el món. Com a conseqüència d’aquests fenòmens, s’estan generant noves oportunitats (robotització, big data, digitalització), sectors econòmics (economia circular, oci i cultura, energies renovables) i formes d’organització del treball (precarització, economia col·laborativa).

Per tot plegat, es fa necessària la reflexió, l’anàlisi, i poder compartir visions entre diferents disciplines (economia, sociologia, robòtica, dret i relacions laborals, polítiques públiques, etc.) i entre el sector econòmic/empresarial, els centres de coneixement/acadèmics, les institucions i les organitzacions socials. Cal potenciar les relacions existents entre el món acadèmic, el sector privat i les institucions públiques a través de la creació d’una agenda compartida i la transferència d’informació entre tots els actors per tal de promoure iniciatives de canvi i millores transformadores.

En aquest context, les V Jornades Catalunya Futura, que tindran lloc el dia 25 d’octubre de 2018 a la Cava Mastinell de Vilafranca del Penedès, estaran dedicades a El futur del treball a Catalunya: perspectives i reptes per a empreses, universitats i institucions’.