• Contacte
juny 9, 2017

La Plataforma CTI presentarà una Agenda d’innovació social a finals d’any

La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) junt a un equip d’experts redactarà abans de la fi d’aquest any 2017 una Agenda d’nnovació social a Catalunya. Aquesta Agenda serà un document d’anàlisi i de reflexió conjunta, però també un recull de propostes específiques i iniciatives per dur a terme en els propers anys per tal de donar respostes eficaces i eficients als reptes socials del país. L’Agenda d’innovació social té la missió de completar l’Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya que es va presentar l’any passat, reforçant la perspectiva social que les pràctiques d’innovació i competitivitat han d’incorporar. La presentació formal del document tindrà lloc el mes de desembre.

Aquest és el principal acord a què es va arribar durant la quarta edició de les Jornades Catalunya Futura que va tenir lloc els dies 1 i 2 de juny de 2017 al Monestir de Poblet. Les jornades se celebren cada any amb l’objectiu de fer avançar la societat del coneixement al nostre país. Són d’accés restringit per invitació i compten amb l’assistència d’experts de reconegut prestigi de Catalunya i d’arreu del món i es posen a debat temes rellevants per al progrés social i la competitivitat.

Les Jornades les promou i organitza la Plataforma CTI, un projecte estratègic per enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya, que promou la interacció i la cooperació estable entre les universitats, el món empresarial i les administracions publiques de Catalunya per tal de treballar conjuntament pel progrés social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural.

En l’edició de les Jornades d’enguany, centrada entorn a la innovació i els reptes socials van participar representants de l’ACUP i de les vuit universitats que en formen part, de la Secretaria d’Universitats i Recerca i del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, així com de Carinsa, Aigües de Barcelona, Sigma, el Consell General de Cambres de Catalunya, MatHolding, Foment del Treball Nacional, ACER Catalunya, EURECAT, CECOT, ACCIÓ, IAAC, la Taula d’entitats del Tercer sector social de Catalunya, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l’Institut Cerdà, Respon.cat, NESTA, la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, el Comitè de l’Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya, Innobasque, Pimec, IERMB, la London School of Economics, la Fundació Bancària “la Caixa”, Tandem Social i Social Business City Barcelona.

En el marc de les Jornades Catalunya Futura els participants van acordar, així mateix, treballar per tal de repensar l’educació i la formació a fi que s’adaptin a les noves necessitats i demandes socials i, d’aquesta manera, es vagi cap a la personalització de l’educació i es fomenti, alhora, la qualitat i l’equitat del sistema. Els ponents també van posar l’accent en la necessitat d’anar cap a una formació professional robusta i prestigiada i una formació universitària més flexible, interdisciplinar i que integri la reflexió social i humana en els currículums.

La necessitat de la formació al llarg i ample de la vida, la recerca i la innovació responsables, posar la política i les polítiques públiques sectorials al capdavant de la direcció i la gestió de la societat pel bé del progrés, la justícia i la igualtat, treballar amb l’horitzó dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides per afrontar els reptes col·lectius del planeta i les societats, i repensar la visió clàssica de la responsabilitat social corporativa (RSC) de totes les organitzacions, són altres conclusions a les que van arribar els representants de les organitzacions, empreses i organismes aplegats a Poblet.