• Contacte
febrer 23, 2015

L’ACUP participa en el tràmit parlamentari del projecte de Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya

El secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Josep M. Vilalta, ha comparegut aquest dimarts, 10 de febrer de 2015, al Parlament de Catalunya en el marc de la comissió d’Empresa i Ocupació que estudia el Projecte de Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En la compareixença, Vilalta va expressar que l’ACUP “valora aquesta ordenació del sistema d’ocupació i del SOC com una bona oportunitat per a reconèixer la importància de l’educació, de la formació professional, de les universitats i, en general, de la formació al llarg de la vida, a l’hora de construir un sistema d’ocupació coherent amb l’evolució social i econòmica”. Va lamentar, així mateix, que “al llarg de tot el redactat i articulat del Projecte de Llei no es duu a terme cap referència al sistema universitari i de recerca de Catalunya, i escassament al sistema educatiu”. Va manifestar la necessitat que figurin i millorin les interrelacions entre sistema educatiu, sistema econòmic i mercat de treball “pel bé de la consolidació d’una societat més justa i d’una economia dinàmica i competitiva en un món global”. A més, el secretari executiu de l’ACUP va posar damunt la taula tres factors que corroboren la necessitat d’una major interrelació: les altes taxes d’abandonament i fracàs escolar a Catalunya; el fet que els graduats universitaris són els titulats menys afectats per l’atur; i la importància de crear i potenciar llocs de treball de qualitat/qualificats.

Des de l’ACUP es comparteix l’èmfasi del Projecte de Llei en la necessitat de dotar-se d’un sistema de governança entesa com una nova forma de governament dinàmic, reticular o en xarxa, apuntant cap a procediments més cooperatius, major exigència de participació i més eficiència en la seva combinació dels elements públics, privats i social. Igualment, l’Associació reclama una major presència en aquesta governança del mercat de treball i el sistema d’ocupació, ja que representa un àmbit clau pel progrés de l’economia, la societat i el mercat de treball.

En el decurs de la compareixença, Josep M. Vilalta va desgranar un seguit d’iniciatives i projectes de les universitats públiques catalanes en els darrers anys amb la finalitat d’apropar l’educació superior i l’ocupació que tradicionalment havia estat escassa. En aquest sentit, va esmentar que s’han creat vicerectorats i oficines d’informació i foment de l’ocupabilitat dels graduats; s’han posat en marxa programes de foment de l’emprenedoria; i s’ha iniciat un treball meritori d’anàlisi contínua de la inserció laboral dels graduats mitjançant les enquestes que promou l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en col·laboració amb les universitats i els seus Consells Socials. Vilalta va destacar també que gràcies a la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, s’han estès a tots els estudis les pràctiques professionals dels estudiants a empreses i institucions, que esdevenen en moltes ocasions la porta d’entrada pel reclutament de capital humà a les empreses.

Des de l’ACUP també es va voler destacar la iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les universitats per posar en marxa el Pla de Doctorats Industrials, pioner a Espanya, que té com a finalitat fomentar la realització de tesis doctorals mitjançant l’estreta col·laboració d’empreses i universitats, amb una doble tutoria i amb un projecte d’interès empresarial. Així mateix, el fet que es comencin algunes experiències de formació universitària dual que es poden estendre en els propers anys, amb programes de formació dissenyats conjuntament entre empresa i universitat, i on l’estudiant és contractat per l’empresa i la seva capacitació en competències ho és a parts iguals entre l’empresa i el centre formador. També recentment, s’ha impulsat des de l’ACUP la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI), i les seves Jornades Catalunya Futura.

Finalment, Vilalta va apuntar que darrerament s’han signat convenis de col·laboració entre el  Servei d’Ocupació de Catalunya i les universitats catalanes, “que entenem poden ser bons instruments per apropar el sistema d’ocupació i els serveis del SOC a l’educació superior i als estudiants i graduats”.