• Contacte

Aldea Busquets, Maria Rosa

directora general adjunta de la Direcció General de Pressupostos i comptable de la Comissió Europea

Maria Rosa Aldea Busquets és directora general adjunta de la Direcció General de Pressupostos i comptable de la Comissió Europea. Les seves responsabilitats engloben la gestió de la tresoreria (170.000 milions d’€ anuals), la comptabilitat, la recuperació dels imports deguts a la Comissió, els informes financers, l’execució pressupostària del Marc Financer Plurianual (MFP), les relacions amb el Parlament Europeu en l’àmbit de l’aprovació pressupostària i les relacions amb el Tribunal de Comptes Europeu.

Llicenciada en Economia i Administració d’Empreses per la Universitat de Barcelona (UB), va cursar un màster en Economia Europea a l’Institut d’Études Européennes ULB de Brussel·les.

L’any 1992, es va incorporar a la Comissió Europea després d’haver treballat en el sector bancari. Ha ocupat diversos càrrecs a la Direcció General de Pressupostos, entre ells: cap de la Unitat de Comptabilitat, cap de la Unitat de Tresoreria i directora d’Execució Pressupostària de la Comissió Europea.

Va tenir un paper destacat en el treball realitzat per modernitzar els sistemes de comptabilitat financera de la Comissió Europea, que ara es basen en les normes IPSAS, liderant la iniciativa, desenvolupant un marc més sòlid i transparent, i mantenint l’opinió positiva sobre els comptes anuals per part de Tribunal de Comptes Europeu.