• Contacte

Cañete Martos, Antoni

president de la Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)

Antoni Cañete Martos és president de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), confederació empresarial de la qual en va ser també secretari general entre els anys 2005 i 2021.

Nascut a Barcelona el 1963, és enginyer electrònic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular de cicles formatius de Grau Mitjà i Superior (actualment en excedència).

A més, ocupa els càrrecs de president de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de vicepresident quart i portaveu de la Plataforma Pymes, de president honorífic del Consorcio de Fabricantes de Material Eléctrico (COFME, SA.), de conseller de FIRMAPROFESIONAL serveis de certificació privat d’Espanya, i de conseller de PIME Mediació.

La seva trajectòria professional ha estat enfocada en els àmbits públic, privat i institucional. En l’àmbit públic, va exercir com a professor col·laborador de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la UPC. Així mateix, va treballar per diverses institucions, com la Fundació Bosch i Gimpera i la Cambra de Comerç de Barcelona. També va ostentar la posició de coordinador i responsable dels programes Escola-Empresa del Departament de Formació del Govern de la Generalitat de Catalunya. En el sector privat, va ser Director Gerent de COFME, SA., format per nou empreses del sector elèctric. Pel que fa a l’esfera institucional, ha participat i participa en diferents fòrums en representació del món associatiu. En aquest sentit, va servir com a secretari general de l’Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material Eléctrico y Electrónico (AMELEC).

Finalment, és membre del Consell Rector d’ACC10, agència per a la competitivitat de l’empresa catalana experta en innovació i internacionalització, i patró de la Fundació Base Cultural Activa, centrada en l’impuls evolutiu de la cultura i de la societat. Col·labora en el desenvolupament de consorcis internacionals de l’ICEX en el marc dels seus programes d’ajuda a les Pimes. En el context de la Unió Europea, ha estat implicat en programes com ara Leonardo o Petra tot concloent acords entre diferents estats membres. Té diverses publicacions i assisteix a múltiples conferències i debats.