• Contacte
Marti Casadesus

Casadesús Fa, Martí

director d’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Martí Casadesús Fa és director d’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i secretari del Board de l‘International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor enginyer industrial per la Universitat de Girona (UdG), és catedràtic d’universitat d’Organització d’Empreses d’aquesta darrera universitat.

El seu àmbit de treball en docència i recerca se centra en la gestió de la qualitat, camp sobre qual ha publicat en diferents revistes especialitzades. Dirigeix del Grup de Recerca en Innovació Tecnològica al Sistema Productiu (GITASP), grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. També ha estat expert internacional del Comitè Tècnic 176 d’ISO per a l’elaboració d’estàndards de gestió.

Entre d’altres càrrecs, ha ocupat el de vicerector de Planificació i Qualitat de la UdG.