• Contacte

Chacón Delgado, Mercè

directora general de Planificació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i coordinadora del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

Mercè Chacón Delgado és directora general de Planificació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i coordinadora del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per  la Universitat del País Basc (UPV), en etapes anteriors va exercir com a directora general d’Atenció, Participació i Inserció Laboral dels Estudiants  Universitaris en el Ministeri d’Educació, directora-gerent de la Fundació BCN Formació Professional de l’Ajuntament de Barcelona, i secretària general del Consell de Formació Professional i Ocupacional de Barcelona. A més, entre els anys 2015 i 2018, va dirigir la Fundació Bankia per a la Formació Dual.

Va començar a treballar en l’àmbit de l’educació com a directora de l’Àrea d’Educació de la Fundació Jaume Bofill. En aquest sentit, destaca la seva implicació en projectes estratègics d’abast global que necessiten de la visió de conjunt i en projectes per impulsar l’esperit emprenedor i l’ocupabilitat dels joves, estudiants i titulats. Així mateix, és rellevant la seva experiència en projectes relacionats amb el món empresarial i la formació dual.

Té diferents publicacions i titulacions en cursos d’especialització diversos. Ha participat com a experta en diferents espais com ara la comissió de formació de la Cambra de Comerç d’Espanya, el comitè d’experts del Cercle d’Empresaris, la comissió executiva de la Cambra de Comerç Alemanya o el Club Segle XXI.