• Contacte

Badia Pascual, Ferran

vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica de la Universitat de Lleida (UdL)

Ferran Badia Pascual és vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica de la Universitat de Lleida (UdL).

Llicenciat i doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB), és professor de Física de l’Escola Politècnica Superior de la UdL. Anteriorment, havia estat professor a la Facultat de Física de la UB i a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Va iniciar la seva carrera investigadora a la Facultat de Física de la UB, en el camp de la ciència i la tecnologia dels materials, i a la UdL, en el de les energies renovables.

En l’àmbit docent, ha participat en diversos projectes de recerca, especialment, en la tutoria de projectes de final de grau, i en la formació en modalitat dual universitària. En aquest terreny, destaca la seva tasca com a responsable del projecte pel desenvolupament de la formació dual a la UdL i com a director i coordinador de l’Informe Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català, publicat per l’Associació Catalana de Universitats Públiques (ACUP).

Abans d’ocupar el seu càrrec actual, va ser director de l’Escola Politècnica Superior de la UdL (2005-2011), vicerector de Planificació, Innovació i Empresa (2011-2019) i delegat del Rector pel Campus d’Igualada (2019-2020) d’aquesta mateixa universitat.