• Contacte

Grau Vidal, Francesc Xavier

secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya

Francesc Xavier Grau Vidal és, des del juliol de 2018, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Doctorat per la Universitat de Barcelona (UB), l’any 1986, i catedràtic de Mecànica de Fluids de la Universitat Rovira i Virgili (URV), abans del seu nomenament, dirigia la càtedra Universitat i Regió del Coneixement, creada per la URV i la Diputació de Tarragona per fomentar el desenvolupament del sud de Catalunya com a regió del coneixement. Així mateix, ocupava els càrrecs de vicepresident primer de la Xarxa Vives d’Universitats i de vicepresident adjunt de la Xarxa Vives i ostentava la presidència de la Fundació Estela per a la Discapacitat.

Anteriorment, va treballar com a investigador a l’Institut de Mecànica de Fluids de Tolosa, al Centre per a la Investigació de la Turbulència de NASA a Ames i al Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat de Stanford. La seva investigació es va centrar en la física, la modelització matemàtica i el control de la transferència de calor, la matèria i la quantitat de moviment en equipaments i fluxos industrials i, també, en el medi ambient.

A més de ser actiu en la recerca bàsica del seu àmbit (és autor de més de 100 articles i comunicacions científiques i ha dirigit 12 tesis doctorals), té una experiència de més de 30 anys en recerca aplicada i projectes amb la indústria. Igualment, ha participat de forma activa en l’establiment de programes de formació sobre temes científics, adreçats al públic en general i, particularment, als nens i als joves. Ha estat implicat en les relacions entre universitat i societat i entre indústria i societat, com a coordinador del Panell Públic Assessor de Dow a Tarragona.

Va ser rector de la URV des de l’any 2006 fins al 2014 -període en el qual va liderar el Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud-, vocal de la Comissió Permanent i vicepresident primer de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), president de l’Associació Catalana de Universitats Públiques (ACUP) i president de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Entre els anys 2014 i 2016, va exercir de director acadèmic de la Global University Network for Innovation (GUNi).