• Contacte

Guàrdia Olmos, Joan

rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Joan Guàrdia Olmos, és rector de la Universitat de Barcelona (UB) des del 12 de gener de l’any 2021.

Catedràtic d’Universitat a la Facultat de Psicologia de la UB exerceix la seva activitat docent des del 1984 en els tòpics propis de la metodologia de recerca en psicologia. Doctor en Psicologia per la mateixa universitat, va cursar estudis de postgrau en Statistical Data Analysis en la Universitat d’Essex (Anglaterra).

Durant aquest període ha participat en més de trenta cursos de doctorat (nacionals i internacionals), ha estat professor convidat en diverses universitats i ha impartit més de cent seminaris en àmbits de la seva activitat investigadora en universitats europees i americanes. La seva activitat investigadora l’ha portat a la direcció de més de vint tesis doctorals, tant en la seva pròpia universitat com en unes altres i a la presentació de més de 250 comunicacions en congressos i reunions científiques, així com a la publicació de més de 40 llibres i capítols i, finalment, a la generació de més de 250 articles científics, dels quals més de 200 en revistes indexades i més de 180 en revistes pròpies del Journal Citation Reports.

Actualment, és el coordinador responsable del Grup Consolidat de Recerca (SGR 266) sobre Quantitative Psychology (www.ub.edu/qpsych) i també del Grup d’Innovació Docent Consolidat (UB/024) sobre Aprenentatge de l’Estadística en Salut (www.ub.edu/gid-estadistica/). Ha exercit diversos càrrecs acadèmics en la gestió universitària tant en la seva universitat com en altres institucions. Igualment, és avaluador de diferents convocatòries i programes de diverses agències d’avaluació nacionals i internacionals.