• Contacte

Gutiérrez Monzonís, Galo

director general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Govern d’Espanya

Galo Gutiérrez Monzonís és, des del mes de juny de l’any 2018, director general d’Indústria i de la PIME del Govern d’Espanya.

Enginyer Industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Madrid de la Universitat Politècnica (1981), té un màster en Direcció i Administració d’Empreses, Executive MBA, per l’Institut d’Empresa (1991).

Abans d’ostentar el seu càrrec actual, va ocupar diversos llocs a l’Administració General de l’Estat relacionats amb la Política Industrial i la R+D Empresarial, (2002-2018). Altres posicions a l’administració pública són les següents: Ministeri de Treball, Subdirecció d’Estudis (1993-1999); Delegació del Govern a Madrid, cap del Gabinet Tècnic (1991-1993); Presidència del Govern, Direcció de Seguiment de Situacions de Crisis (1989-1991); Ajuntament de Madrid, Àrea de Sanitat i Consum (1988-1989); Ministeri de Treball (1985-1988), coordinador de Programes d’Ocupació-Formació i
Anàlisi d’Inversions.

Pel que fa al sector privat, va treballar en el Club Espanyol dels Residus duent a terme tasques relacionades amb els residus sòlids urbans (2000-2001) i, anteriorment, va ocupar llocs de caràcter tècnic en altres empreses (1982-1985).