• Contacte

Puy Llorens, Jaume

rector de la Universitat de Lleida (UdL)

Jaume Puy Llorens és, des del maig de 2019, rector de la Universitat de Lleida (UdL).

Doctor en Química per la Universitat de Barcelona (UB) des de l’any 1985, a finals del 1986 es va incorporar al Departament de Química a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA) -en aquell moment, part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i, des del 1991, centre integrat a la Universitat de Lleida (UdL)-. Des de l’any 2002 és catedràtic d’universitat.

Ha impartit docència en assignatures de Química, Química Física, Química Analítica i Química Ambiental dels diferents cicles de les titulacions impartides a l’ETSEA i ha estat coordinador de diversos programes de doctorat.

Pel que fa a recerca bàsica, ha treballat en problemes de Química Ambiental. Les seves contribucions més rellevants se centren en el desenvolupament de tècniques electroquímiques o captadors passius com mètodes analítics per a la mesura de la disponibilitat de cations metàl·lics, anions, nanomaterials i contaminants orgànics en medis naturals i en l’elaboració d’un marc teòric per a la comprensió dels processos de nutrició o toxicitat. Ha participat en 12 projectes estatals i 5 de la Unió Europea.

Quant a la recerca més aplicada, l’ha desenvolupat en relació a l’entorn agroalimentari. Les seves principals aportacions es focalitzen en la implantació de xarxes d’equips d’espectroscòpia NIR i de tècniques d’anàlisi multivariant per a l’anàlisi ràpida de la qualitat de productes agroalimentaris. En aquest camp, ha estat responsable de diferents contractes amb empreses, projectes del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i d’un projecte de desenvolupament industrial PETRI.

Aquestes activitats les ha dut a terme en el marc del Grup de Fisicoquímica Ambiental de la UdL, reconegut com a grup consolidat des del 1995, i del qual n’ha estat el coordinador.

Ha publicat més de 130 articles i té 6 sexennis de recerca avaluats positivament.

Col·labora amb diverses agències nacionals i internacionals d’avaluació, amb comitès editorials de diferents revistes, comitès assessors i xarxes de recerca, i ha organitzat diversos congressos, entre els quals destaca l’IAP2016, organitzat a Lleida, que va comptar amb 225 assistents provinents d’arreu del món.

Finalment, com a responsable del Servei d’Anàlisi Elemental de la UdL des del 2006, ha contribuït a donar servei a grups de recerca i empreses de l’entorn.

En l’àmbit de la gestió, va ocupar els càrrecs de sotsdirector de l’ETSEA (1989-1991 i 1994-1996), secretari (1993-1994) i director (2004-2010) del Departament de Química, i vicerector de Recerca de la UdL (2011-2019).